kłodka

kłodka – kłōdka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kłodka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kłodki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kłodce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kłodka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kłodkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kłodce
Wołacz l. poj. Ty…kłodko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kłodki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kłodek; kłodkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kłodkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kłodki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kłodkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kłodkach
Wołacz l. mn. Wy…kłodki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wejź kłodka a zamknij tyn chlywik, co tam kery niy wlezie.

Niy widzioł żeś kaj tej kłodki, bo żech jōm kajś położōł a niy wiym kaj?

Złōmoł mi sie klucz we kłodce w pojstrzodku, tōż mi sie zdo trza bydzie jōm przerznyć.    (cz: przer-znyć)

Podej dalij…