kłōnk

kłōnk – nać, natka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kłōnk
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kłōnka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kłōnkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kłōnk
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kłōnkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kłōnku
Wołacz l. poj. Ty…kłōnku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kłōnki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kłōnkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kłōnkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kłōnki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…kłōnkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kłōnkach
Wołacz l. mn. Wy…kłōnki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Piyrwej kłōnki z kartofli polyło sie na polu a we fojerze piykło sie kartofle.

Co to je za tabaka, dyć sam sōm same kłōnki.

Kłōnki we kartoflach uschły, tōż trza kopać.

 

Podej dalij…