kłōsko

kłōsko – kłos (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kłōsko
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kłōska
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kłōsku
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kłōsko
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kłōskym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kłōsku
Wołacz l. poj. Ty…kłosko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kłōska
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kłōskōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kłōskōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kłōska
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kłōskami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kłōskach
Wołacz l. mn. Wy…kłōska
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Jako to stawiosz te snopki, kłōskami na spodek?

Niy ciōngnij tych snopkōw kłōskami po ziymi, bo ich już na polu wymłōcisz.

Kłōska już twardnōm, hned bydōm żniwa.

 

Podej dalij…