kluć

kluć (sie) – wykluwać (pol.)

bezokolicznikkluć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.klujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.klujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.klujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.klujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kluł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kluł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kluł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kluli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kluliście; żeście kluli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kluli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kluła żech; klułach; żech kluła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kluła żeś; klułaś; żeś kluła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kluła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kluły my; my kluły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. klułyście; żeście kluły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kluły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kluło żech; żech kluło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kluło żeś; żeś kluło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kluło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kluł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kluł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kluł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kluli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kluli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kluli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kluła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kluła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kluła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kluły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kluły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kluły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kluło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kluło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kluło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.klujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech klujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kluł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kluł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kluł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kluli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kluli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kluli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kluła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kluła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kluła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kluły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kluły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kluły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kluło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kluło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kluło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kluł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kluli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kluła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kluły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kluło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kluł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kluł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kluł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kluli; bydymy kluć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kluli; bydziecie kluć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kluli; bydōm kluć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kluła; byda kluć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kluła; bydziesz kluć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kluła; bydzie kluć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kluły; bydymy kluć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kluły; bydziecie kluć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kluły; bydōm kluć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kluło; byda kluć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kluło; bydziesz kluć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kluło; bydzie kluć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykluty
rzeczownik odczasown.kluci
Rybnik

 

Jutro gynś mo kluć jajca, tōż musza być w dōma a wachować.

Praje mi sie klujōm kurzynta, tōż niy moga sie nikaj ruszyć.

Zeszły tydziyń kluły mi sie kaczki, a tyn tydziyń klujōm sie kurzynta.

 

Podej dalij…