kludzić

kludzić (sie) – przeprowadzać, prowadzić (pol

bezokolicznikkludzić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kludza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kludzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kludzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kludzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kludzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kludzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kludziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kludziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kludziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kludziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kludziyliście; żeście kludziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kludziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kludziyła żech; kludziyłach; żech kludziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kludziyła żeś; kludziyłaś; żeś kludziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kludziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kludziyły my; my kludziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kludziyłyście; żeście kludziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kludziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kludziyło żech; żech kludziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kludziyło żeś; żeś kludziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kludziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kludziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kludziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kludziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kludziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kludziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kludziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kludziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kludziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kludziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kludziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kludziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kludziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kludziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kludź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kludzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kludźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kludzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kludziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kludziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kludziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kludziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kludziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kludziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kludziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kludziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kludziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kludziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kludziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kludziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kludziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kludziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kludziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kludziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kludziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kludziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kludziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kludziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kludziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kludziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kludziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kludziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kludziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kludziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kludziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kludziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kludziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kludziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kludziōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kludziōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kludziōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kludziyli; bydymy kludzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kludziyli; bydziecie kludzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kludziyli; bydōm kludzić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kludziyła; byda kludzić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kludziyła; bydziesz kludzić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kludziyła; bydzie kludzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kludziyły; bydymy kludzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kludziyły; bydziecie kludzić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kludziyly; bydōm kludzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kludziyło; byda kludzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kludziyło; bydziesz kludzić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kludziyło; bydzie kludzić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykludzōny
rzeczownik odczasown.kludzyni
Rybnik

POL: (1) przeprowadzać (się); (2) prowadzic za rękę (3) zwozić do stodoły słomę, siano.

 

Latoś kludzymy sie do nowej chałupy, tōż niy byda już chodziyła z wami do szkoły.

Zigusia zaś ôtok kludziyli ze szynku, bo niy poradziōł iś sōm.

Kej ci sie sam niy podobo, tōż kludź sie choćby dzisiej.

Dzisiej musisz być w dōma, bo bydymy wieczōr siano kludzić.

Podej dalij…