kluka

kluka – drąg z hakiem do nabierania wody w studni (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kluka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kluki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kluce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kluka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...klukōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kluce
Wołacz l. poj. Ty…kluko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kluki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…klukōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…klukōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kluki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…klukami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…klukach
Wołacz l. mn. Wy…kluki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dej pozōr, co ci ta kluka niy wleci do studnie z tym kiblym.

Dej pozōr, co ci sie tyn kibel niy ôdepnie z tej kluki.

 

 

 

Podej dalij…