klupać

klupać (sie) – stukać, pukać (pol.)

bezokolicznikklupać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.klupia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.klupiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.klupie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.klupiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.klupiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.klupiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.klupoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.klupoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.klupoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.klupali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.klupaliście; żeście klupali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.klupali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.klupała żech; klupałach; żech klupała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.klupała żeś; klupałaś; żeś klupała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.klupała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..klupały my; my klupały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. klupałyście; żeście klupały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.klupały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.klupało żech; żech klupało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.klupało żeś; żeś klupało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.klupało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech klupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś klupoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł klupoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my klupali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście klupali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli klupali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech klupała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś klupała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była klupała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my klupały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście klupały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były klupały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech klupało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś klupało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było klupało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . klupej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech klupie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.klupejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech klupiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. klupoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. klupoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.klupoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.klupali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. klupali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.klupali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.klupała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
klupała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.klupała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. klupały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.klupały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.klupały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. klupało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.klupało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.klupało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych klupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś klupoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by klupoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my klupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście klupali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by klupali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych klupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś klupała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by klupała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my klupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście klupały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by klupały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych klupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś klupało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by klupało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda klupoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz klupoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie klupoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy klupali; bydymy klupać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie klupali; bydziecie klupać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm klupali; bydōm klupać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda klupała; byda klupać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz klupała; bydziesz klupać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie klupała; bydzie klupać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy klupały; bydymy klupać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie klupały; bydziecie klupać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm klupały; bydōm klupać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda klupało; byda klupać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz klupało; bydziesz klupać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie klupało; bydzie klupać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyklupany
rzeczownik odczasown.klupani
Rybnik

 

Klupej, kej chcesz wlyź do izby.

Kery zaś tam klupie na te ôkno?

Dłōgo sam mōm klupać na ciebie?

 

 

Podej dalij…