klupnyć

klupnyć (sie) – stuknąć, puknąć (pol.)

bezokolicznikklupnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.klupna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.klupniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.klupnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.klupnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.klupniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.klupnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.klupnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.klupnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.klupnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.klupli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.klupliście; żeście klupli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.klupli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.klupła żech; klupłach; żech klupła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.klupła żeś; klupłaś; żeś klupła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.klupła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..klupły my; my klupły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. klupłyście; żeście klupły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.klupły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.klupło żech; żech klupło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.klupło żeś; żeś klupło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.klupło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech klupnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś klupnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł klupnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my klupli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście klupli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli klupli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech klupła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś klupła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była klupła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my klupły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście klupły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były klupły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech klupło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś klupło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było klupło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . klupnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech klupnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.klupnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech klupnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. klupnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. klupnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.klupnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.klupli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. klupli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.klupli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.klupła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
klupła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.klupła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. klupły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.klupły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.klupły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. klupło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.klupło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.klupło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych klupnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś klupnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by klupnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my klupli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście klupli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by klupli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych klupła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś klupła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by klupła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my klupły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście klupły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by klupły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych klupło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś klupło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by klupło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyklupnyty
rzeczownik odczasown.klupnyci
Rybnik

Dej pozōr, co sie niy klupniesz w palec tym młotkym.

Klupnij trocha bardziyj w tyn kolik, co niy wylezie ze ziymie.

My sie jeszcze niy klupli keliszkami.

 

Podej dalij…