klynczeć

klynczeć  – klęczeć (pol.)

bezokolicznikklynczeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.klyncza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.klynczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.klynczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.klynczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.klynczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.klynczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.klynczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.klynczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.klynczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.klynczeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.klynczeliście; żeście klynczeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.klynczeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.klynczała żech; klynczałach; żech klynczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.klynczała żeś; klynczałaś; żeś klynczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.klynczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..klynczały my; my klynczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. klynczałyście; żeście klynczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.klynczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.klynczało żech; żech klynczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.klynczało żeś; żeś klynczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.klynczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech klynczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś klynczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł klynczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my klynczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście klynczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli klynczeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech klynczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś klynczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była klynczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my klynczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście klynczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były klynczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech klynczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś klynczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było klynczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . klyncz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech klynczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.klynczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech klynczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. klynczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. klynczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.klynczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.klynczeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. klynczeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.klynczeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.klynczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
klynczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.klynczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. klynczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.klynczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.klynczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. klynczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.klynczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.klynczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych klynczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś klynczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by klynczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my klynczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście klynczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by klynczeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych klynczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś klynczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by klynczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my klynczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście klynczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by klynczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych klynczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś klynczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by klynczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda klynczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz klynczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie klynczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy klynczeli; bydymy klynczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie klynczeli; bydziecie klynczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm klynczeli; bydōm klynczeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda klynczała; byda klynczeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz klynczała; bydziesz klynczeć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie klynczała; bydzie klynczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy klynczały; bydymy klynczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie klynczały; bydziecie klynczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm klynczały; bydōm klynczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda klynczało: byda klynczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz klynczało; bydziesz klynczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie klynczało; bydzie klynczeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.klynczyni
Rybnik

 

Jo niy poradza klynczeć przi robocie, bo mie kolana bolōm, tōż musza siedzieć na ryczce.

 

 

Podej dalij…