klynkać

klynkać – klękać (pol.)

bezokolicznikklynkać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.klynkōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.klynkosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.klynko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.klynkōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.klynkocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.klynkajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.klynkoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.klynkoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.klynkoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.klynkali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.klynkaliście; żeście klynkali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.klynkali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.klynkała żech; klynkałach; żech klynkała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.klynkała żeś; klynkałaś; żeś klynkała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.klynkała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..klynkały my; my klynkały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. klynkałyście; żeście klynkały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.klynkały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.klynkało żech; żech klynkało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.klynkało żeś; żeś klynkało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.klynkało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech klynkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś klynkoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł klynkoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my klynkali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście klynkali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli klynkali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech klynkała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś klynkała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była klynkała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my klynkały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście klynkały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były klynkały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech klynkało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś klynkało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było klynkało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . klynkej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech klynko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.klynkejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech klynkajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. klynkoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. klynkoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.klynkoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.klynkali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. klynkali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.klynkali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.klynkała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
klynkała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.klynkała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. klynkały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.klynkały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.klynkały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. klynkało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.klynkało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.klynkało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych klynkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś klynkoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by klynkoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my klynkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście klynkali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by klynkali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych klynkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś klynkała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by klynkała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my klynkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście klynkały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by klynkały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych klynkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś klynkało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by klynkało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda klynkoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz klynkoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie klynkoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy klynkali; bydymy klynkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie klynkali; bydziecie klynkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm klynkali; bydōm klynkać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda klynkała; byda klynkać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz klynkała; bydziesz klynkać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie klynkała; bydzie klynkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy klynkały; bydymy klynkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie klynkały; bydziecie klynkać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm klynkały; bydōm klynkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda klynkało: byda klynkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz klynkało; bydziesz klynkać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie klynkało; bydzie klynkać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.klynkani
Rybnik

 

Klynkej, rzykej a spać, bo rano musisz stować do szkoły.

Kej cie noga boli, tōż niy klynkej, bo potym niy staniesz.

 

 

Podej dalij…