klynknyć

klynknyć – uklęknąć (pol.)

bezokolicznikklynknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.klynkna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.klynkniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.klynknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.klynknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.klynkniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.klynknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.klynknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.klynknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.klynknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.klynkli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.klynkliście; żeście klynkli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.klynkli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.klynkła żech; klynkłach; żech klynkła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.klynkła żeś; klynkłaś; żeś klynkła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.klynkła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..klynkły my; my klynkły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. klynkłyście; żeście klynkły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.klynkły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.klynkło żech; żech klynkło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.klynkło żeś; żeś klynkło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.klynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech klynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś klynknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł klynknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my klynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście klynkli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli klynkli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech klynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś klynkła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była klynkła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my klynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście klynkły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były klynkły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech klynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś klynkło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było klynkło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . klynknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech klynknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.klynknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech klynknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. klynknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. klynknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.klynknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.klynkli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. klynkli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.klynkli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.klynkła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
klynkła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.klynkła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. klynkły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.klynkły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.klynkły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. klynkło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.klynkło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.klynkło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych klynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś klynknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by klynknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my klynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście klynkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by klynkli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych klynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś klynkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by klynkła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my klynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście klynkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by klynkły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych klynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś klynkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by klynkło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyklynknyty
rzeczownik odczasown.klynknyci
Rybnik

 

Musza klynknyć ku wiōnzaniu strzewikōw, bo schylić sie niy poradza za fest.

Podej dalij…