knif

knif – sposób, sztuczka, trik, metoda (pol.); Weg, Trick, Methode (ger.); způsob, trik, metoda (cz.); way, trick, method (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…knif
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…knifu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…knifowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…knif
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...knifym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…knifie
Wołacz l. poj. Ty…knifie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…knify
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…knifōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…knifōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…knify
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…knifami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…knifach
Wołacz l. mn. Wy…knify
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Niy prōbuj tego ôtwiyrać na siyła, bo na to musi być jakiś knif,

Taki rzeczy sie ôtwiyro knifym, a niy brechōm.

Niy mosz jakigo knifu na zmiana tych kuglagrōw?

Podej dalij…