kobel

kobel – kość do gry (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kobel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kobla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…koblowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kobel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...koblym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…koblu
Wołacz l. poj. Ty…koblu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…koble
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kobli; koblōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…koblōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…koble
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…koblami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…koblach
Wołacz l. mn. Wy…koble
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Tato, pokoblujymy se na chwila koblami na pōnkty?

Kaj zaś sōm te koble, ôstoł yno jedyn ôstatni?

Poradzisz grać we koble?

 

 

 

Podej dalij…