koblować

koblować – rzucać kości do gry (pol.)

bezokolicznikkoblować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kobluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.koblujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kobluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.koblujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.koblujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.koblujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.koblowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.koblowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.koblowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.koblowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.koblowaliście; żeście koblowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.koblowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.koblowała żech; koblowałach; żech koblowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.koblowała żeś; koblowałaś; żeś koblowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.koblowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..koblowały my; my koblowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. koblowałyście; żeście koblowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.koblowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.koblowało żech; żech koblowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.koblowało żeś; żeś koblowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.koblowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech koblowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś koblowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł koblowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my koblowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście koblowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli koblowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech koblowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś koblowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była koblowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my koblowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście koblowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były koblowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech koblowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś koblowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było koblowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kobluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kobluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.koblujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech koblujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. koblowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. koblowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.koblowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.koblowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. koblowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.koblowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.koblowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
koblowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.koblowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. koblowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.koblowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.koblowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. koblowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.koblowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.koblowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych koblowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś koblowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by koblowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my koblowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście koblowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by koblowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych koblowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś koblowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by koblowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my koblowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście koblowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by koblowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych koblowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś koblowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by koblowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda koblowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz koblowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie koblowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy koblowali; bydymy koblować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie koblowali; bydziecie koblować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm koblowali; bydōm koblować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda koblowała; byda koblować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz koblowała; bydziesz koblować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie koblowała; bydzie koblować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy koblowały; bydymy koblować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie koblowały; bydziecie koblować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm koblowały; bydōm koblować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda koblowało: byda koblować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz koblowało; bydziesz koblować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie koblowało; bydzie koblować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykoblowany
rzeczownik odczasown.koblowani
Rybnik

 

Kobluj, a niy spej.

Kery mo teraz koblować?

Jako że to koblowoł, że mosz same szōstki?

 

Podej dalij…