kocur

kocur – kocur, samiec kota (pol.)

Rodzajmżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kocur
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kocura
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kocurowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kocura
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kocurym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kocurze
Wołacz l. poj. Ty…kocurze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kocury
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kocurōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kocurōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kocury
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kocurami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kocurach
Wołacz l. mn. Wy…kocury
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Wejź se koczka, bo kocury sie yno po wsi smykajōm.

PL: Weź sobie kotkę, ponieważ kocury się tylko po wsi wałęsają.

 

SI: Mōmy sam dwa kocury, tōż sie yno sztyjc gryzōm.

PL: Mamy tutaj dwa kocury, więc one się tylko ciągle gryzą.

Podej dalij…