kołek

kołek  – zapałek (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kołek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kołka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kołkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kołek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kołkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kołku
Wołacz l. poj. Ty…kołku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kołki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kołkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kołkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kołki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kołkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kołkach
Wołacz l. mn. Wy…kołki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kaj żeś trzimoł te kołki? Sōm taki włażne, że niy chcōm goreć.

Niy bow sie kołkami, bo sie polulosz w nocy.

Mosz sam kaj kołki, bo niy mōm czym cygarety zapolić?

 

Podej dalij…