kołocz

kołocz – śląskie ciasto regionalne (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kołocz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kołocza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kołoczowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kołocz
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kołoczym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kołoczu
Wołacz l. poj. Ty…kołoczu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kołocze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kołoczy; kołoczōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kołoczōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kołocze
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kołoczami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kołoczach
Wołacz l. mn. Wy…kołocze
Przimiotnik (jaki? czyj?)kołoczowy

 

Sam mosz kōnsek kołocza ku kawie.

Muszymy upiyc ze dwadziyścia blachōw kołocza, coby wszystkich podzielić.

Przed weselym trza posłać kołocz do wszystkich gości a przocieli.

 

Podej dalij…