kolybać

kolybać (sie) – kołysać (pol.)

bezokolicznikkolybać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kolybia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kolybiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kolybie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kolybiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kolybiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kolybiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kolyboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kolyboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kolyboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kolybali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kolybaliście; żeście kolybali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kolybali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kolybała żech; kolybałach; żech kolybała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kolybała żeś; kolybałaś; żeś kolybała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kolybała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kolybały my; my kolybały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kolybałyście; żeście kolybały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kolybały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kolybało żech; żech kolybało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kolybało żeś; żeś kolybało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kolybało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kolyboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kolyboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kolyboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kolybali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kolybali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kolybali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kolybała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kolybała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kolybała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kolybały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kolybały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kolybały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kolybało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kolybało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kolybało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kolybej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kolybie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kolybejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kolybiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kolyboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kolyboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kolyboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kolybali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kolybali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kolybali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kolybała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kolybała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kolybała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kolybały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kolybały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kolybały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kolybało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kolybało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kolybało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kolyboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kolyboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kolyboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kolybali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kolybali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kolybali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kolybała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kolybała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kolybała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kolybały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kolybały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kolybały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kolybało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kolybało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kolybało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kolyboł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kolyboł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kolyboł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kolybali; bydymy kolybać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kolybali; bydziecie kolybać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kolybali; bydōm kolybać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kolybała; byda kolybać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kolybała; bydziesz kolybać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kolybała; bydzie kolybać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kolybały; bydymy kolybać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kolybały; bydziecie kolybać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kolybały; bydōm kolybać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kolybało; byda kolybać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kolybało; bydziesz kolybać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kolybało; bydzie kolybać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykolybany
rzeczownik odczasown.kolybani
Rybnik

 

Możesz jōm kolybać godzina, to bydzie spała, ale jak yno przestaniesz, to zarozki wrzeszczy.

Kolybej go, bo jo musza już ôbiod warzić.

Zachciało ci sie dzieci, tōż musisz kolybać po nocach.

 

Podej dalij…