kolybka

kolybka -kołyska (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kolybka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kolybki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kolybce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kolybka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kolybkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kolybce
Wołacz l. poj. Ty…kolybko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kolybki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kolybek; kolybkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kolybkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kolybki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kolybkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kolybkach
Wołacz l. mn. Wy…kolybki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wroź go do kolybki a pokolybej go na chwila, możno uśnie.

Stazyjka śpi jeszcze we kolybce, ale już pomału trza bydzie jōm wziōnś do łóżeczka.

Podej dalij…