kolynda

kolynda – kolęda (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kolynda
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kolyndy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kolyndzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kolynda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kolyndōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kolyndzie
Wołacz l. poj. Ty…kolyndo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kolyndy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kolyndōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kolyndōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kolyndy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kolyndami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kolyndach
Wołacz l. mn. Wy…kolyndy
Przimiotnik (jaki? czyj?)kolyndowy

POL: (1) uroczysta pieśń kościelna, spiewana w okresie Bożego Narodzenia; (2) odwiedziny parafian przez księdza w okresie Bożego Narodzenia.

 

SI: Przida na kawa, ale niyskorzij, jak farorz po kolyndzie przyndzie.

PL: Przyjdę na na kawę,  ale później, kiedy ksiądz przejdzie po kolędzie.

 

SI: We Wilijo po wieczerzi śpiywo sie kolyndy cołkōm familijōm.

PL: W Wigilię po kolacji śpiewa się kolędy całą rodziną.

 

SI: Na cołkim świecie znano je kolynda „Cicho noc”.

PL: Na całym świecie znana jest kolęda „Cicha noc”

 

Podej dalij…