kōmedyjo

kōmedyjo – komedia (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kōmedyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kōmedyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kōmedyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kōmedyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kōmedyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kōmedyji
Wołacz l. poj. Ty…kōmedyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kōmedyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kōmedyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kōmedyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kōmedyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kōmedyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kōmedyjach
Wołacz l. mn. Wy…kōmedyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)kōmedyjowy

 

We tyjatrze leciała dzisiej kōmedyjo, a aktory godały po ślōnsku.

Z tym naszym psym to je rychtyk kōmedyjo, jak sie zaczyno gōnić ze kotym.

 

Podej dalij…