kōmisyjo

kōmisyjo – komisja (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kōmisyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kōmisyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kōmisyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kōmisyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kōmisyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kōmisyji
Wołacz l. poj. Ty…kōmisyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kōmisyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kōmisyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kōmisyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kōmisyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kōmisyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kōmisyjach
Wołacz l. mn. Wy…kōmisyje
Przimiotnik (jaki? czyj?)kōmisyjny

 

Trza poskłodać kōmisyjo do retowanio ślōnskij godki.

Jak niy wiysz, co mosz zrobić, to pozbiyrej kōmisyjo.

Ślōnzokōm trza ludzi, co bydōm godać a pisać, a niy kōmisyjōw.

 

 

Podej dalij…