kōmpani

kōmpani – kąpiel (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kōmpani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kōmpanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kōmpaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kōmpani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kōmpaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kōmpaniu
Wołacz l. poj. Ty…kōmpani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kōmpania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kōmpań; kōmpaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kōmpaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kōmpania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kmpaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kōmpaniach
Wołacz l. mn. Wy…kōmpania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Niy lotej po kōpaniu z mokrōm głowōm po dworze.

PL: Nie biegaj po kąpieli z mokrą głową po podwórku.

 

SI: Zbiyrej już te graczki, bo jo ci już leja woda do kōmpanio.

PL: Zbieraj już te zabawki, bo ja ci już nalewam wodę do kąpeli.

 

SI: Niy zapōmnij se poczosać włosōw po kōmpaniu.

PL: Nie zapomnij poczesać sobie włosōw po kąpieli.

 

 

 

Podej dalij…