Kōnsztant

Kōnsztant – Konstanty, imię (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Kōnsztant
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Kōnsztanta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Kōnsztantowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Kōnsztanta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Kōnsztantym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Kōnsztancie
Wołacz l. poj. Ty…Kōnsztancie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Kōnsztanty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Kōnsztantōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Kōnsztantōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Kōnsztantōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…Kōnsztantami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Kōnsztantach
Wołacz l. mn. Wy…Kōnsztanty
Przimiotnik (jaki? czyj?)Kōnsztantōw
Rybnik

 

Trefiōł żech dzisio Kōnsztanta we sklepie, a kozoł cie pozdrowić.

Wczora trefiyli my sie ze Kōnsztantym na grzibach.

 

Podej dalij…