kopać

kopać (sie) – kopać (pol.)

bezokolicznikkopać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kopia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kopiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kopie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kopiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kopiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kopiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kopoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kopoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kopoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kopali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kopaliście; żeście kopali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kopali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kopała żech; kopałach; żech kopała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kopała żeś; kopałaś; żeś kopała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kopała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kopały my; my kopały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kopałyście; żeście kopały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kopały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kopało żech; żech kopało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kopało żeś; żeś kopało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kopało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kopoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kopoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kopoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kopali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kopali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kopali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kopała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kopała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kopała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kopały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kopały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kopały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kopało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kopało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kopało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kopej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kopie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kopejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kopiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kopoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kopoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kopoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kopali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kopali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kopali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kopała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kopała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kopała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kopały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kopały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kopały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kopało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kopało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kopało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kopoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kopoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kopoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kopali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kopali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kopali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kopała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kopała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kopała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kopały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kopały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kopały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kopało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kopało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kopało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kopoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kopoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kopoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kopali; bydymy kopać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kopali; bydziecie kopać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kopali; bydōm kopać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kopała; byda kopać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kopała; bydziesz kopać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kopała; bydzie kopać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kopały; bydymy kopać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kopały; bydziecie kopać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kopały; bydōm kopać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kopało; byda kopać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kopało; bydziesz kopać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kopało; bydzie kopać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykopany
rzeczownik odczasown.kopani
Rybnik

POL: (1) kopać nogą; (2) kopać łopatą, koparką w ziemi; (3) razić prądem

 

Dej pozōr, bo mie kopiesz.

Jutro chcymy kopać kartofle, przidziesz nōm pōmōc zbiyrać?

Chyciōł żech sie kopanio kanału w garażu.

Dej pozōr, bo tyn kabel kopie, niy wciepnij go do wody.

 

 

Podej dalij…