koperytka

koperytka – fikołek, przewroka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…koperytka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…koperytki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…koperytce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…koperytka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...koperytkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…koperytce
Wołacz l. poj. Ty…koperytko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…koperytki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…koperytek; koperytkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…koperytkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…koperytki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…koperytkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…koperytkach
Wołacz l. mn. Wy…koperytki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wy mi sam przi tych waszych koperytkach jeszcze co potrzaskocie.

Idźcie se na trowa robić te koperytki.

 

 

Podej dalij…