kopidoł

kopidoł – grabarz (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kopidoł
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kopidoła
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kopidołowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kopidoła
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kopidołym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kopidole
Wołacz l. poj. Ty…kopidole
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kopidoły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kopidołōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kopidołōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kopidołōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kopidołami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kopidołach
Wołacz l. mn. Wy…kopidoły
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Na kerchowie rzōndzi kopidoł, tōż z nim trza godać jak chcesz co przi grobie zrobić.

Kopidoł wachuja, coby na kerchowie niy było krōmu, ani żodnych klamorōw.

 

 

Podej dalij…