kopnyć

kopnyć (sie) – kopnąć, razić (pol.)

bezokolicznikkopnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kopna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kopniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kopnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kopnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kopniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kopnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kopnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kopnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kopnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kopli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kopliście; żeście kopli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kopli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kopła żech; kopłach; żech kopła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kopła żeś; kopłaś; żeś kopła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kopła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kopły my; my kopły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kopłyście; żeście kopły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kopły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kopło żech; żech kopło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kopło żeś; żeś kopło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kopło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kopnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kopnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kopnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kopli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kopli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kopli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kopła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kopła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kopła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kopły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kopły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kopły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kopło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kopło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kopło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kopnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kopnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kopnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kopnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kopnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kopnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kopnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kopli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kopli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kopli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kopła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kopła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kopła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kopły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kopły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kopły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kopło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kopło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kopło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kopnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kopnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kopnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kopli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kopli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kopli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kopła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kopła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kopła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kopły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kopły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kopły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kopło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kopło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykopnyty
rzeczownik odczasown.kopnyci
Rybnik

POL: (1) kopnąć nogą; (2) razić prądem.

 

Dej pozōr, co ci eta krowa niy kopnie.

Chcioł żech wykryncić ta byrna, dyć mie kopło, tōż musioł żech iś wybić zicherōngi.

Kaj tam pazury styrkosz, chcesz aż cie kopnie?

Podej dalij…