kopocz

kopocz – widły kątowe, gięte (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kopocz
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kopocza
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kopoczowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kopocz
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kopoczym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kopoczu
Wołacz l. poj. Ty…kopoczu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kopocze
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kopoczy; kopoczōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kopoczōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kopocze
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kopoczami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kopoczach
Wołacz l. mn. Wy…kopocze
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Wejź kopocz, a bydziesz ściōngoł tyn gnōj z fōry na polu.

Kopoczym trza ta słōma pościōngać.

 

 

Podej dalij…