kopoczek

kopoczek – motyka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kopoczek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kopoczka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kopoczkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kopoczek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kopoczkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kopoczku
Wołacz l. poj. Ty…kopoczku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kopoczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kopoczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kopoczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kopoczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kopoczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kopoczkach
Wołacz l. mn. Wy…kopoczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Bierymy kopoczki a idymy kopać kartofle.

Kopoczkym kartofle idzie kopac dwa miesiōnce.

Tak twardo sam było, aż żech kopoczek połōmała.

Podej dalij…