kosa

kosa – kosa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kosa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kody
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kosie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kosa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kosōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kosie
Wołacz l. poj. Ty…koso
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kozy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kosōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kosōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kosy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kosami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kosach
Wołacz l. mn. Wy…kosy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Wejż se naklepej ta kosa, a niy siecz takōm tympōm.

PL: Weź naklep sobie tę kosę, a nie koś taką tępą.

 

SI: Dej pozōr z tōm kosōm, aż se kere dziecko niōm krziwdy niy zrobi.

PL: Uważaj z tą kosą, żeby jakieś dziecko nie zrobiło sobie nią krzywdy.

 

SI: Dzisiej dzieci ani kosy niy widziały na ôczy.

PL: Dzisiaj dzieci nawet kosy na oczy nie widziały.

Podej dalij…