kościōł

kościōł – kościół (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kościōł
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kościoła
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kościołowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kościōł
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kościołym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kościele
Wołacz l. poj. Ty…kościele
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kościoły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kościołōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kościołōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kościoły
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kościołami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kościołach
Wołacz l. mn. Wy…kościoły
Przimiotnik (jaki? czyj?)kościelny

 

SI: Pamiyntej, że mosz iś dzisiej do kościoła na mszo szkolno.

PL: Pamiętaj, że masz iść dzisiaj do kościoła na mszę szkolną.

 

SI: Witōm Was z kościoła!

PL: Witam Was z kościoła!

 

SI: Zaś stojisz pod kośiołym, zamias wlyź do pojstrzodka.

PL: Znowu stoisz przed kościołem, zamiast wejść do środka.

 

Podej dalij…