kosztować

kosztować (sie) – smakować, kosztować, doznawać (pol.)

bezokolicznikkosztować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kosztuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kosztujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kosztuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kosztujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kosztujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kosztujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kosztowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kosztowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kosztowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kosztowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kosztowaliście; żeście kosztowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kosztowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kosztowała żech; kosztowałach; żech kosztowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kosztowała żeś; kosztowałaś; żeś kosztowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kosztowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kosztowały my; my kosztowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kosztowałyście; żeście kosztowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kosztowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kosztowało żech; żech kosztowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kosztowało żeś; żeś kosztowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kosztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kosztowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kosztowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kosztowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kosztowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kosztowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kosztowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kosztowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kosztowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kosztowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kosztowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kosztowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kosztowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kosztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kosztowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kosztowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kosztuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kosztuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kosztujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kosztujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kosztowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kosztowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kosztowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kosztowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kosztowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kosztowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kosztowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kosztowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kosztowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kosztowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kosztowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kosztowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kosztowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kosztowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kosztowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kosztowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kosztowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kosztowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kosztowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kosztowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kosztowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kosztowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kosztowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kosztowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kosztowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kosztowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kosztowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kosztowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kosztowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kosztowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kosztowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kosztowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kosztowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kosztowali; bydymy kosztować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kosztowali; bydziecie kosztować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kosztowali; bydōm kosztować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kosztowała; byda kosztować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kosztowała; bydziesz kosztować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kosztowała; bydzie kosztować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kosztowały; bydymy kosztować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kosztowały; bydziecie kosztować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kosztowały; bydōm kosztować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kosztowało; byda kosztować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kosztowało; bydziesz kosztować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kosztowało; bydzie kosztować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykosztowany
rzeczownik odczasown.kosztowani
Rybnik

POL: (1) kosztować, mieć cenę; (2) smakować, próbować smak; (3) doznawać, doświadczać

 

Wiysz, wiela mie ta robota we szkole zdrowio kosztuje.

Wiela kosztuje tyn kołoczek?

Kosztuja ta zupa piōnty roz i już niy wiym, czy je słōno, abo kwaśno.

Jo żech kosztowoł ta dorta, a była dobro.

 

 

Podej dalij…