kowol

kowol – kowal (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kowol
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kowola
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kowolowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kowola
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kowolym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kowolu
Wołacz l. poj. Ty…kowolu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kowole
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kowolōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kowolōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kowolōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…kowolami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kowolach
Wołacz l. mn. Wy…kowole
Przimiotnik (jaki? czyj?)kowolski

 

SI: Dzisiej wszystko robi sie ze chińskigo plastyku, tōż kowole sōm niypotrzebni.

PL: Dzisiaj wszystko robi się z chińskiego plastiku, więc kowale są niepotrzebni.

 

SI: Trza zawiyź tego kōnia do podkucio do kowola.

PL: Trzeba zawieźć tego konia do podkucia do kowala.

 

SI: Powiydz kowolowi, to ci ukuje nowo siykyra.

PL: Powiedz kowalowi, to wykuje ci nową siekierę.

 

Podej dalij…