koza

koza – koza (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…koza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kozy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kozie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…koza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kozōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kozie
Wołacz l. poj. Ty…kozo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kozy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kozōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kozōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kozy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kozami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kozach
Wołacz l. mn. Wy…kozy
Przimiotnik (jaki? czyj?)kozi

 

Wejź, wykludź te kozy na łōnka.

Dej se pozōr z tōm kozōm, co cie niy bodnie.

Musza iś te kozy zdojić.

Podej dalij…