kozać

kozać (sie) – kazać (pol.)

bezokolicznikkozać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.koża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kożesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.koże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kożecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kozoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kozoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kozoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kozali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kozaliście; żeście kozali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kozali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kozała żech; kozałach; żech kozała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kozała żeś; kozałaś; żeś kozała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kozała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kozały my; my kozały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kozałyście; żeście kozały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kozały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kozało żech; żech kozało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kozało żeś; żeś kozało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kozało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kozoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kozoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kozali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kozali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kozali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kozała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kozała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kozała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kozały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kozały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kozały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kozało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kozało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kozało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . koż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech koże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kozoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kozoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kozoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kozali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kozali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kozali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kozała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kozała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kozała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kozały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kozały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kozały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kozało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kozało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kozało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kozoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kozoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kozali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kozali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kozała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kozała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kozały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kozały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kozało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kozało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kozoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kozoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kozoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kozali; bydymy kozać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kozali; bydziecie kozać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kozali; bydōm kozać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kozała; byda kozać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kozała; bydziesz kozać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kozała; bydzie kozać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kozały; bydymy kozać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kozały; bydziecie kozać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kozały; bydōm kozać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kozało; byda kozać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kozało; bydziesz kozać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kozało; bydzie kozać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykozany
rzeczownik odczasown.kozani
Rybnik

 

Bōł żech ci kozoł wczora pozamiatać plac, a zaś żeś mie niy usłōchnōł.

Tato, rechtorka kozała Wōm prziś jutro zy mnōm do szkoły. A co żeś to zaś ty giździe napochoł?

Jo mu byda kozała jutro prziś ci pōmōc tyn wōngel ściepować.

Podej dalij…