kragel

kragel – kołnierz (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kragel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kragla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kraglowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kragel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kraglym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kraglu
Wołacz l. poj. Ty…kraglu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kragle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kragli; kraglōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kraglōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kragle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kraglami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kraglach
Wołacz l. mn. Wy…kragle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Poprow se tyn kragel, bo mosz podwinyty.

Tam je ciepło, tōż możesz iś we koszuli z kraglym a pod bindrym.

Niy zapna tego knefla pod kraglym, bo mōm za gruby kark.

 

 

Podej dalij…