krajiczek

krajiczek – kromka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…krajiczek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…krajiczka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krajiczkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…krajiczek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...krajiczkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…krajiczku
Wołacz l. poj. Ty…krajiczku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…krajiczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…krajiczkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krajiczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…krajiczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…krajiczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…krajiczki
Wołacz l. mn. Wy…krajiczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Ukryj mi tam dwa krajiczki wiyncyj, bo dzisiej bydymy robić dłōżyj na budowie, aż skōńczymy robota.

Wiela krajiczkōw zjysz?

Kryj trocha ciyńsze te krajiczki, bo niy porada tak fest gymby ôtworzić.

 

Podej dalij…