kraś

kraś – kraść (pol.)

bezokolicznikkraś
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kradna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kradniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kradnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kradnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kradniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kradnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.krod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.krod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.krod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kradli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kradliście; żeście kradli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kradli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kradła żech; kradłach; żech kradła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kradła żeś; kradłaś; żeś kradła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kradła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kradły my; my kradły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kradłyście; żeście kradły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kradły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kradło żech; żech kradło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kradło żeś; żeś kradło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kradło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech krod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś krod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł krod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kradli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kradli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kradli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kradła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kradła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kradła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kradły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kradły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kradły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kradło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kradło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kradło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kradnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kradnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kradnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kradnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. krod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. krod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.krod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kradli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kradli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kradli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kradła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kradła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kradła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kradły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kradły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kradły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kradło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kradło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kradło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych krod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś krod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by krod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kradli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kradli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kradli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kradła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kradła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kradła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kradły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kradły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kradły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kradło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kradło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kradło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda krod
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz krod
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie krod
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kradli; bydymy kraś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kradli; bydziecie kraś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kradli; bydōm kraś
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kradła; byda kraś
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kradła; bydziesz kraś
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kradła; bydzie kraś
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kradły; bydymy kraś
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kradły; bydziecie kłaś
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kradły; bydōm kraś
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kradło; byda kraś
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kradło; bydziesz kraś
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kradło; bydzie kraś
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykradziōny
rzeczownik odczasown.kradzyni
Rybnik

 

Niy kradnij mi tego cukru, yno se wejź, a prziniyś tyż kedy swōj.

Szczypek ze kwiotka trza ukraś, coby sie przijōn.

Keryś mi sam, mi sie zdo, kradnie wōngel z pywnice, musza se prziwachować.

 

Podej dalij…