kretowina

kretowina – kopczyk kreta (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kretowina
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kretowiny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kretowinie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kretowina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kretowinōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kretowinie
Wołacz l. poj. Ty…kretowino
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kretowiny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kretowinōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kretowinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kretowiny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kretowinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kretowinach
Wołacz l. mn. Wy…kretowiny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Ale te kret zas sam naryły tych kretowinōw.

Skuli tych kretowinōw ani trowy zesiyc niy idzie, bo kosa co chwila trefi do ziymie.

Wejź grabie a pogrob te kretowiny na zegrōdce.

 

Podej dalij…