kroć

kroć – kroić (pol.)

bezokolicznikkroć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kreja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.krejesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kreje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.krejymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.krejecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.krejōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kroli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kroliście; żeście kroli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kroli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kroła żech; krołach; żech kroła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kroła żeś; krołaś; żeś kroła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kroła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kroły my; my kroły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. krołyście; żeście kroły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kroły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kroło żech; żech kroło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kroło żeś; żeś kroło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kroło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kroli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kroli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kroli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kroła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kroła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kroła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kroły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kroły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kroły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kroło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kroło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kroło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kryj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kreje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kryjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech krejōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kroli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kroli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kroli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kroła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kroła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kroła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kroły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kroły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kroły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kroło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kroło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kroło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kroli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kroli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kroli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kroła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kroła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kroła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kroły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kroły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kroły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kroło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kroło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kroło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kroli; bydymy kroć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kroli; bydziecie kroć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kroli; bydōm kroć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kroła; byda kroć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kroła; bydziesz kroć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kroła; bydzie kroć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kroły; bydymy kroć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kroły; bydziecie kroć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kroły; bydōm kroć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kroło; byda kroć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kroło; bydziesz kroć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kroło; bydzie kroć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykroty
rzeczownik odczasown.kroci
Rybnik

 

SI: Widzisz, że mōm tłōste rynce, bo kreja szpyrka.

PL: Widzisz, że mam tłuste ręce, bo kroję słoninę.

 

SI: Terazki chlyb u piekarza idzie już kroty kupić.

PL: Teraz chleb u piekarza można już krojony kupić.

 

SI: Jutro byda kroł bania na kōmpot.

PL: Jutro będę kroił dynię na kompot.

 

 

 

Podej dalij…