krōtki

krōtki – krótki (pol.); kurz (ger.); krátký (cze.)

przymiotnikkrōtki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...krōtki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...krōtko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...krōtki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... krōtki; krōtcy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...krōtki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...krōtkigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...krōtkij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...krōtkigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...krōtkich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...krōtkich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...krōtkimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...krōtkij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... krōtkimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... krōtkim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
krōtkim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...krōtkigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... krōtki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..krōtko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... krōtki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
krōtkich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... krōtki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
krōtkim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...krōtkōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...krōtkim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...krōtkimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...krōtkimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...krōtkim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..krōtkij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...krōtkim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...krōtkich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...krōtkich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...krōtki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...krōtko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... krōtki
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...krōtki; krōtcy
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...krōtki
stop. wyższy przymiotn.. krōtszy
przysłówek (jak? jako?)krōtko

 

Dej mi jako inkszo sznōrka, bo ta je za krótko.

Potrzebuja jako krōtko szruba, bo sam je mało placu.

Te gardiny sōm jakiś krōtki, ladwa fynsterbret przkryjōm.

Podej dalij…