krōtszy

krōtszy – krótszy (pol.)

przymiotnikkrōtszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...krōtszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...krōtszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...krōtsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... krōtsi; krōtsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...krōtsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...krōtszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...krōtszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...krōtszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...krōtszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...krōtszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...krōtszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...krōtszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... krōtszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... krōtszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
krōtszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...krōtszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... krōtszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..krōtszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... krōtsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
krōtszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... krōtsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
krōtszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...krōtszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...krōtszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...krōtszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...krōtszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...krōtszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..krōtszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...krōtszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...krōtszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...krōtszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...krōtszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...krōtszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... krōtsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...krōtsi; krōtsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...krōtsze
stop. równy przymiotn.. krōtki
przysłówek (jak? jako?)krótszy; krōciyj

 

Dej mi sam ta krōtszo deska.

Dzisiej jadymy na kole na krōtszo jazda, bo po połedniu skocze Stoch w telewizorze.

Mosz tam jaki ktōtszy gwōźdź, bo ta deska je ciynko?

 

Podej dalij…