krupniok

krupniok – kaszanka (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…krupniok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…krupnioka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krupniokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…krupnioka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...krupniokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…krupnioku
Wołacz l. poj. Ty…krupnioku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…krupnioki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…krupniokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krupniokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…krupnioki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…krupniokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…krupniokach
Wołacz l. mn. Wy…krupnioki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Dzisio my zbijali  a jo musioł chodzić z krupniokami po śōmsiadach.

Zgrzyj se tam krupnioków wiela chcesz, yno ich niy spol.

Jo mioł ôtok krupnioki ze grilla. Szmakowały mi, tōż zas se musza kedy kupić.

Podej dalij…