kruszyć

kruszyć (sie) – kruszyć, rozdrabniać (pol.)

bezokolicznikkruszyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.krusza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kruszysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kruszy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kruszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kruszycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kruszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kruszōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kruszōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kruszōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kruszyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kruszyliście; żeście kruszyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kruszyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kruszyła żech; kruszyłach; żech kruszyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kruszyła żeś; kruszyłaś; żeś kruszyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kruszyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kruszyły my; my kruszyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kruszyłyście; żeście kruszyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kruszyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kruszyło żech; żech kruszyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kruszyło żeś; żeś kruszyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kruszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kruszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kruszōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kruszōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kruszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kruszyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kruszyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kruszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kruszyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kruszyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kruszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kruszyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kruszyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kruszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kruszyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kruszyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . krusz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kruszy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kruszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kruszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kruszōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kruszōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kruszōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kruszyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kruszyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kruszyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kruszyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kruszyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kruszyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kruszyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kruszyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kruszyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kruszyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kruszyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kruszyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kruszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kruszōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kruszōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kruszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kruszyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kruszyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kruszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kruszyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kruszyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kruszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kruszyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kruszyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kruszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kruszyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kruszyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kruszōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kruszōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kruszōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kruszyli; bydymy kruszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kruszyli; bydziecie kruszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kruszyli; bydōm kruszyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kruszyła; byda kruszyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kruszyła; bydziesz kruszyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kruszyła; bydzie kruszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kruszyły; bydymy kruszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kruszyły; bydziecie kruszyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kruszyły; bydōm kruszyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kruszyło; byda kruszyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kruszyło; bydziesz kruszyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kruszyło; bydzie kruszyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykruszōny
rzeczownik odczasown.kruszyni
Rybnik

 

Niy krusz tōm zistōm, wejź se talyrzik.

Pilyntōm trza kruszyć chlyb z pokrzywami.

 

Podej dalij…