kryć

kryć (sie) – chować, ukrywać (pol.)

bezokolicznikkryć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kryja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kryjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kryje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kryjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kryjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kryjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.krōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.krōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.krōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kryli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kryliście; żeście kryli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kryli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kryła żech; kryłach; żech kryła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kryła żeś; kryłaś; żeś kryła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kryła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kryły my; my kryły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kryłyście; żeście kryły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kryły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kryło żech; żech kryło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kryło żeś; żeś kryło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kryło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech krōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś krōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł krōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kryli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kryli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kryli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kryła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kryła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kryła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kryły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kryły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kryły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kryło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kryło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kryło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kryj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kryje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kryjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kryjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. krōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. krōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.krōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kryli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kryli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kryli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kryła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kryła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kryła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kryły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kryły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kryły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kryło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kryło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kryło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych krōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś krōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by krōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kryli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kryli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kryli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kryła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kryła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kryła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kryły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kryły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kryły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kryło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kryło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kryło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda krōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz krōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie krōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kryli; bydymy kryć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kryli; bydziecie kryć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kryli; bydōm kryć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kryła; byda kryć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kryła; bydziesz kryć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kryła; bydzie kryć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kryły; bydymy kryć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kryły; bydziecie kryć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kryly; bydōm kryć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kryło; byda kryć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kryło; bydziesz kryć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kryło; bydzie kryć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernykryty
rzeczownik odczasown.kryci
Rybnik

 

Tyn Hajnuś zaś bezmała nabroł piniyndzy ôd ludzi, a teraz sie musi przed nimi kryć, bo niy mo na ôddani.

Ciekawe kaj te Dzieciōntko kryje te geszynki przed Wilijōm?

Niy musisz sie kryć, bo i tak cie widza.

Podej dalij…