krziwy

krziwy – krzywy (pol.)

przymiotnikkrziwy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...krziwy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...krziwo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...krziwe
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... krziwi; krziwe
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...krziwe
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...krziwego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...krziwej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...krziwego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...krziwych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...krziwych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...krziwymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...krziwej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... krziwymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... krziwym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
krziwym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...krziwego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... krziwy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..krziwo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... krziwe
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
krziwych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... krziwe
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
krziwym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...krziwōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...krziwym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...krziwymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...krziwymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...krziwym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..krziwej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...krziwym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...krziwych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...krziwych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...krziwy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...krziwo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... krziwe
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...krziwi; krziwe
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...krziwe
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)krziwo

 

Dyć tyn linijorz mosz krziwy. Jako chcesz podle niego te piski malować?

Widzioł żeś jaki mosz te kōłko we kole krziwe?

Jako żeś to urznōł ta deska tak krziwo?    (cz: ur-znōł)

Dyć tyn gwóźdź je krziwy, dej mi sam jaki inkszy.

 

Podej dalij…