krziż

krziż – krzyż, kręgosłup (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…krziż
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…krziża
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krziżowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…krziż
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...krziżym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…krziżu
Wołacz l. poj. Ty…krziżu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…krziże
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…krziżōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…krziżōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…krziże
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…krziżami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…krziżach
Wołacz l. mn. Wy…krziże
Przimiotnik (jaki? czyj?)krziżowy

POL: (1) krzyż; (2) kręgosłup.

 

Tak mie we krziżu boli, że sie ani schylić niy poradza.

Na kolynda trza naszykować krziż a świyczki na stōł.

Coś mie siekło we krziżu a już żech sie niy wyprościōł.

 

Podej dalij…