kucać

kucać – kaszleć (pol.); Husten (ger.); kašlat (cze.); cough (eng.)

bezokolicznikkucać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.kucōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.kucosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.kuco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.kucōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.kucocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.kucajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.kucoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.kucoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.kucoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.kucali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.kucaliście; żeście kucali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.kucali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.kucała żech; kucałach; żech kucała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.kucała żeś; kucałaś; żeś kucała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.kucała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..kucały my; my kucały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. kucałyście; żeście kucały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.kucały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.kucało żech; żech kucało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.kucało żeś; żeś kucało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.kucało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech kucoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś kucoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł kucoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my kucali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście kucali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli kucali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech kucała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś kucała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była kucała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my kucały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście kucały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były kucały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech kucało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś kucało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było kucało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . kucej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech kuco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.kucejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech kucajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. kucoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. kucoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.kucoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.kucali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. kucali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.kucali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.kucała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
kucała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.kucała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. kucały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.kucały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.kucały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. kucało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.kucało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.kucało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych kucoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś kucoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by kucoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my kucali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście kucali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by kucali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych kucała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś kucała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by kucała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my kucały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście kucały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by kucały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych kucało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś kucało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by kucało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda kucoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz kucoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie kucoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy kucali; bydymy kucać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie kucali; bydziecie kucać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm kucali; bydōm kucać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda kucała; byda kucać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz kucała; bydziesz kucać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie kucała; bydzie kucać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy kucały; bydymy kucać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie kucały; bydziecie kucać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm kucały; bydōm kucać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda kucało; byda kucać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz kucało; bydziesz kucać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie kucało; bydzie kucać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.kucani
Rybnik

 

Cōż tak kucosz, dyć wejź sie jakiś lyki.

Jo żech była kucała caly miesiōnc, aż żech se zrobiyła syropu z cebule.

Niy kucej mi sam tak, yno lygej pod pierzina.

 

Podej dalij…