kucharka

kucharka – kucharka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…kucharka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…kucharki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kucharce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…kucharka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...kucharkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…kucharce
Wołacz l. poj. Ty…kucharko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…kucharki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…kucharek; kucharkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…kucharkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…kucharki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…kucharkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…kucharkach
Wołacz l. mn. Wy…kucharki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: We wrześniu starzik bydōm mieć siedymdziesiōntka, bydzie fajer, muszymy jeszcze yno najōnć jako kucharka.

PL: We wrześniu dziadek będzie miał siedemdziesiąt lat,  będzie impreza, musimy jeszcze tylko wynająć jakąś kucharkę.

 

SI: Cila chodzi po wsi kucharzić na gościny, bo je kucharkōm.

PL: Cecylia chodzi po wsi gotować i przygotowywac potrawy, bo jest kucharką.

 

SI: Na weseli trza najōnć pora kucharek, do pieczynio kołocza a kucharzynio.

PL: Na wesele trzeba wynająć kilka kucharek, do pieczenia kołacza i gotowania oraz przygototowywania potraw.

 

 

Podej dalij…